Сервизни интервали при Mercedes

Mercedes имат различни сервизни интервали, които са обозначени с различни букви от английската азбука. При появата на всеки един от тях са необходими различни смени и проверки.

Периодично обслужване на автомобил

Периодичното обслужване представлява постоянна и навременна грижа за Вашия автомобил или бус. То гарантира сигурност и изправност на превозното средство.

Първоначално техническо обслужване на новозакупен автомобил

Първоначалното техническо обслужване на новозакупен автомобил е стъпка през, която преминава всеки човек, който закупува кола втора, трета, пета и т.н. употреба…

Call Now Button