Доверени сервизи Дженерали София

“Дженерали Застраховане” АД – София има няколко доверени сервиза и един от препоръчаните е Ес Матик. Автоцентърът разполага …

Процедура при настъпване на застрахователно събитие и ремонт в доверен сервиз

Ремонтът в доверен сервиз дава много предимства на застрахованото лице. Тук ще се спрем на процедурата при настъпване на…

Call Now Button