Процедура при настъпване на застрахователно събитие и ремонт в доверен сервиз

Ремонтът в доверен сервиз дава много предимства на застрахованото лице. Тук ще се спрем на процедурата при настъпване на…