Доверени сервизи Дженерали София

“Дженерали Застраховане” АД – София има няколко доверени сервиза и един от препоръчаните е Ес Матик. Автоцентърът разполага …

Процедура при настъпване на застрахователно събитие и ремонт в доверен сервиз

Ремонтът в доверен сервиз дава много предимства на застрахованото лице. Тук ще се спрем на процедурата при настъпване на…

Доверени сервизи Булстрад София

Stechnik /Ес Техник / е един от доверените сервизи на Булстрад в София, на който може да доверите автомобила си за отремонтиране на щета след претърпяно ПТП.

Ес Техник – доверен сервиз

Ес Техник e доверен сервиз на някои от най-големите застрахователни компании в България. В тази статия ще разберете що е това доверен сервиз и какви са предимствата да отремонтирате автомобила си в такъв сервиз

Call Now Button